20 april 16:30 uur   

informatiemiddag De Uitdaging

De Uitdaging is de nieuwste school van Nijmegen Noord! Onze school is nu nog gehuisvest in De Klif, maar straks in de nieuwe wijk 'De Grote Boel'! Op De Uitdaging staan de 21e eeuwse vaardigheden, het leren op basis van eigen leerdoelen en het zelfsturend leren centraal. U bent 13 maart, om 16:30 uur, van harte welkom op onze informatiemiddag ()! Daarnaast zijn er nog informatiemiddagen op 20 april en 19 juni. Bent u verhinderd op een van deze momenten, wilt u zich aanmelden voor een middag of wilt u meer informatie: /